Zľava: Ing. Slavomír Bodis – predseda predstavenstva spoločnosti Istrofinal, a.s., Mgr. Marcela Lisková – prednostka Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Ing. Marián Mihalda – primátor Kysuckého Nového Mesta, Ing. Ladislav Lipka – obchodný riaditeľ spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o. a Ing. Miroslav Kopera, konateľ spoločnosti STAVIZOL – Pozemné stavby, s. r. o.

Kolaudovali sme bytové domy v Etape 3 a Etape 4

Vo štvrtok 16. mája 2024 investor projektu Kamence, spoločnosť Istrofinal, a.s. spoločne s generálnymi dodávateľmi stavby – KAMI PROFIT, s.r.o. (Etapa 3) a STAVIZOL – Pozemné stavby, s. r. o. (Etapa 4) slávnostne kolaudovali ďalších 6 dokončených bytových domov.  Na podujatie prijali pozvánku aj zástupcovia mesta Kysucké Nové Mesto, zástupcovia Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, majitelia nových bytov a ďalší pozvaní hostia.

V novej mestskej štvrti Kamence išlo už o štvrté takéto podujatie, ktoré spoločnosť Istrofinal organizuje predovšetkým ako poďakovanie všetkým, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľali na realizácii výstavby bytových domov a občianskej vybavenosti a tiež klientom za prejavenú dôveru.

Dokončené bytové domy v Etape 3 a 4  požehnal pán farár ThLic. PaedDr. Peter Holbička. Investor spoločne s generálnymi dodávateľmi stavby, zástupcom mesta a prednostkou okresného úradu zasadili pamätný strom a poliatím základného kameňa symbolicky uviedli ďalšiu časť Kamencov do života.