Súkromná škôlka Dráčik na Kamencoch spúšťa zápis na školský rok 2024/2025!

Súkromná materská škola, Jána Lottnera 4 – Kamence v Kysuckom Novom Meste je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2024.

2 kolo zápisu: piatok 10. 5. 2024 

Hľadáte pre vaše dieťatko komfortné bezpečné prostredie naplnené hrou, zábavou, fantáziou, porozumením, toleranciou a kamarátstvom?  Dávame do Vašej pozornosti súkromnú materskú školu Dráčik, ktorá aktuálne spúšťa zápis na školský rok 2024/2025.

SMŠ Dráčik sa nachádza v mestskej časti Kamence v Kysuckom Novom Meste v novopostavených priestoroch, ktoré spĺňajú aj najvyššie nároky na priestory pre takéto zariadenie, ktorými sa môže pochváliť len málo miest a obcí v SR a v rámci regiónu nemá konkurenciu. Kapacita v SMŠ je 60 detí v 3 triedach, ďalšími priestormi sú šatne, sociálne zariadenie a kúpeľňa pre každú triedu, spoločné priestory, jedáleň a priestory pre zamestnancov smš.

Interiér škôlky Dráčik je vybavený najmodernejšími technológiami, ktoré spĺňajú vysoké nároky z ekologického, energetického a zdravotného hľadiska (vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje cirkuláciu čerstvého vzduchu, prirodzené chladenie a ohrievanie vnútorných priestorov smš, ktoré je vhodné aj pre deti so zníženou imunitou a alergikov).

Súčasťou SMŠ Dráčik je aj priestranné exteriérové ihrisko s certifikovanými hracími prvkami.

Vizualizácie – SMŠ Dráčik Kamence: